precies, niet pietluttig

PRIVACY

POLICY

psst..?!

Privacy en cookie verklaring

Via de website hostingvoorje.website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. HVJW respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Gebruik van uw gegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Zo vragen wij bij het plaatsen en afrekenen van uw bestelling om enkele persoonsgegevens.

Verder biedt de website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Tot slot kunt u zich inschrijven voor een nieuwsbrief en zich aanmelden voor evenementen.

Wij verwerken van u de volgende gegevens (medeafhankelijk van de acties die u uitvoert op onze site):

* NAW-gegevens;

* e-mailadres;

* telefoonnummer;

* IP-adres;

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

* u gebruik laten maken van onze dienstverlening;
* het afnemen van diensten via de website;
* het gebruikmaken van de functionaliteiten van de website;
* het afhandelen van uw bestelling;
* het informeren over het verloop van bestellingen;
* het beantwoorden van vragen via de website;
* het informeren over storingen en onderhoud;
* het verbeteren van onze dienstverlening.

Bewaar termijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren en/of u ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Beveiliging

Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen.

Verstrekking aan derden

HVJW verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Voor de registratie van domeinnamen worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan de uitgevende instantie en aan eventuele registrars (tussenpartijen) welke HVJW als leverancier gebruikt. Deze partijen en HVJW kunnen voor gTLD domeinnamen* reservekopieën (back-ups) van uw domeinnaamgegevens maken en in bewaring stellen bij een derde partij. Tevens worden uw domeinnaamgegevens publiek zichtbaar gemaakt via de WHOIS-server van de uitgevende instantie.

*met gTLD worden domeinnamen van het type generic, generic-restricted of sponsored bedoeld, zoals aangegeven bij IANA.

Verplichte domeinnaam gegevens

Tenzij aangegeven als optioneel, zijn gegevens waar HVJW u om vraagt verplicht voor de levering van domeinnamen. In de domeinnaamvoorwaarden vindt u meer informatie over het privacybeleid van de registrerende instanties.

Aanpassen van
uw gegevens

Als u een wijziging in uw gegevens wilt doorgeven, neemt u dan contact met ons op via info@hvjw.nl of +31108700808.

Uw Rechten

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u in sommige gevallen het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, daar bezwaar tegen te maken of uw gegevens te exporteren. Als u een dergelijk verzoek wilt indienen, kunt u deze richten aan info@hvjw.nl of +31108700808.

bedankt voor het lezen ツ

Mocht je vragen hebben..

Laat het

Me weten

ga terug naar hvjw.nl
versie 20230407.2